Karty Magformers Geometria 2 - ROVINA a PRIESTOR

Doporučené od: 6 let
Dostupnosť: skladom
16,00 € s DPH
13,33 € bez DPH
Pridať do košíka

Popis tovaru

Výukové karty Rovina a priestor je materiál určený na priamu podporu učiteľov ZŠ alebo rodičov. Ich obsah korešponduje so súčasnými požiadavkami kladenými na žiakov českých škôl na konci 3. ročníka a na konci 5. ročníka základnej školy. Celý projekt súborov výukových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené v súlade s platnými učebnými osnovami, upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky. Jeho poslaním je opäť zatraktívniť učivo a rozvíjať u detí geometrické poznávanie roviny (2D geometria) a priestoru (3D geometria).

Výukové karty sú rozdelené do dvoch úrovní:
3. ročník základnej školy (svetlo oranžový podklad čísla stránok)
5. ročník základnej školy (tmavo oranžový podklad čísla stránok)

Príklad obsiahnutých tém:
Poznávanie vlastností rovinných útvarov a ich triedenie
Osová súmernosť
Vypĺňanie a zostavovanie rovinných útvarov
Poznávanie vlastností a charakteristík priestorových útvarov
Rovinová súmernosť
Kubické stavby
Hľadanie sietí telies a ich doplňovanie

Box Magformers Geometria 2 dostupný tu.

2