Magformers Geometria 2 - ROVINA a PRIESTOR

Doporučené od: 6 let
Dostupnosť: skladom
99,90 € s DPH
83,25 € bez DPH
Pridať do košíka

Popis tovaru

Výukový box Magformers Geometria 2 (funkčná len v kombinácii s boxom Geometria 1) s podtitulom ROVINA a PRIESTOR je nadstavba boxu Geometria_1 s novými dielikmi a novou učebnicou určenú pre žiakov 3.-5. tried ZŠ, ktorá hravou formou zoznámia žiakov s pokročilejšími základy geometrie.

Súčasťou boxu je ďalší učebnica s metodickými pokynmi pre deti aj rodičov. Celý projekt súborov výukových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené tak, že upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky. Jeho poslaním je opäť zatraktívniť učivo a rozvíjať u detí geometrické poznávanie roviny (2D geometria) a priestoru (3D geometria). Výučbové karty Rovina a priestor je materiál určený pre priamu podporu učiteľov ZŠ alebo rodičov. Ich obsah korešponduje so súčasnými požiadavkami kladenými na žiakov slovenských škôl na konci 3. ročníka a na konci 5. ročníka základnej školy.

Výučbové boxy Magformers sú vhodné pre samostatnú činnosť žiaka alebo pre prácu na stanovišti. Ak môžete zakúpiť do tried viac sád boxov, môže učiteľ pracovať frontálne s celou triedou. Prezentáciu si ľahko vyhotoví z oskenovaných kariet alebo pomocou vizualizéra. Karty obsahujú minimum textu, preto je možné používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.

Výučbové karty sú rozdelené do dvoch úrovní: 
3. ročník základnej školy (svetlo oranžový podklad čísla strán) 
5. ročník základnej školy (tmavo oranžový podklad čísla strán)

Príklad obsiahnutých tém: 
Poznávanie vlastností rovinných útvarov a ich triedenie
Osová súmernosť
Vyplňovanie a zostavovanie rovinných útvarov
Poznávanie vlastností a charakteristík priestorových útvarov
Rovinové súmernosť
Kubické stavby
Hľadanie sietí telies a ich doplňovanie 

Obsah boxu "Magformers Geometria 2": 1x trojitý obdĺžnik (trojica štvorcov), 1x vysoký trojuholník (rovnoramenný ostrouhlý trojuholník), 2x dlhý obdĺžnik, 2x obdĺžnik, 4x pravouhlý trojuholník, 6x kosoštvorec, 8x kruhový výsek (štvrťkruh), 2x polkruh, 4x oblúk (štvrtina plášťa valca), 4x kužeľ (štvrtina plášťa kužeľa), 8x guľa (osmina guľové plochy), 1x zrkadlový obdĺžnik, 1x dlhá špajle (nie je súčasťou balenia)

2