Magformers Geometria 1 SK - OBRÁZKY A STAVBY

Doporučené od: 3 rokov
Dostupnosť: skladom
99,90 € s DPH
83,25 € bez DPH
Pridať do košíka

Popis tovaru

Výukový box Magformers Geometria 1 s podtitulom OBRÁZKY A STAVBY je moderná učebná pomôcka pre MŠ + prvú a druhú triedu ZŠ, ktorá hravou formou zoznámi žiakov so základmi geometrie. Je zároveň vynikajúcou pomôckou pre domáce učenie detí v rodinách. Súčasťou boxu je okrem potrebných magnetických tvarov aj veľmi moderná 40-stránková učebnica s metodickými pokynmi pre deti aj rodičov. Celý projekt súborov výukových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Márii Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené tak, že upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky.

Cieľom tohto výukového boxu Magformers je napomôcť vytvárať a rozvíjať geometrické predstavy predškolských a mladších školských detí kreatívne formou. Karty obsahujú minimum textu, preto je možné používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.

Názvy dielikov sú prispôsobené veku detí, s tým, že nie je vždy nutné trvať na presnom geometrickom názvoslovie. Jedným z cieľov předmatematického vzdelávania je rozlišovanie 2D a 3D geometrických útvarov (napríklad medzi štvorcom a kociek). Rovinné útvary sú pomenované jednoducho ako "obrázok", stavby v priestore potom ako "stavba" a sú v učebnici ňu farebne odlíšené. Druh dielika magnetické stavebnice nie je vyjadrený slovne, ale obrázkom. Rovnako tak potrebný počet znázorňujú štítky s bodkami (obdoba stien hracie kocky).

Karty sú označené písmenami A - F podľa okruhov činností:
A Hľadáme tvary: štvorec, trojuholník, kruh
B Zostavujeme obrázky
C Dopĺňame druhú polovicu obrázku
D Vytvárame stavby
E Vieme, čo je obrázok a čo je ozajstná stavba
F Hráme sa so stavebnicou

Obsah boxu "Magformers Geometria 1": 14x štvorec, 4x obdĺžnik (dvojica štvorcov), 3x trojitý obdĺžnik (trojica štvorcov), 4x kruh (krúžok), 6x trojuholník (malý rovnostranný trojuholník, 5x vysoký trojuholník (rovnoramenný ostrouhly trojuholník), 6x pravouhlý trojuholníček (pravouhlý rovnoramenný trojuholník), 2x Polvalec (polovica plášťa valca), 1x dlhá špajle (nie je súčasťou balenia), 1x učebnice "Obrázky a stavby"

2